conclusie

In dit artistiek onderzoek onderzocht ik mogelijkheden om ontmoeting te stimuleren en deze vast te leggen en mij te bevrijden van de techniek. 

Mijn rol als kunstenaar is veranderd van een fotograaf met regie en controle over de ontmoeting, tot een kunstenaar die streeft naar ontmoetingen en controle los kan laten. Door dit onderzoek kwam naar voren dat ik mijn werkwijze wil uitbreiden om bevrijd te worden van de techniek. Dit leidde naar de uitbreiding van mijn repertoire. Dit repertoire zorgt voor mogelijkheden om als geportretteerde te participeren tijdens het vastleggen van de ontmoeting. Ook zorgen hulpmiddelen voor een andere invulling van de ontmoeting. 

Mijn definitie van kunst vat samen wat ik als kunstenaar wil bereiken tijdens het vastleggen van de ontmoeting. Door de ontmoeting kan ik hem, haar of hen meenemen in een ervaring en laten participeren om ontmoetingskunst te maken. Samenwerking stelt aan de participanten vragen en stimuleert tot nadenken. Mijn repertoire laat alle vrijheid toe om de ontmoeting vast te leggen. Het resultaat is bij aanvang een open vraag.

repertoire

  • de factor tijd en het gesprek
  • heterotopia met behulp van een vergrootglas 
  • samengestelde beelden in een meerluik | de familie
  • attributen waarmee de participant het beeld kan beïnvloeden | het drieluik Elise
  • ik als de figurant voor de verbeelding van de participant | het drieluik Roos
  • het wisselen van de rollen | Marjolein & Alex

De factor tijd en het gesprek

Dit bestaande hulpmiddel wordt door mij ingezet om tot een portret van de ontmoeting te komen en blijft ook nodig met de inzet van de nieuw gevonden hulpmiddelen. Er is communicatie en tijd nodig om de geportretteerde te laten participeren tijdens de ontmoeting en samen te balanceren tussen techniek en inhoud.

Heterotopia met behulp van een vergrootglas (nog te toetsen)

Het meerluik

Na dit onderzoek heb ik uit de portretten van de familie een vijfluik samengesteld. Niet binnen de kaders van hun opdracht, maar als kunstenaar om vragen te stellen aan de beschouwer. Vóór dit artistiek onderzoek stond ik niet open voor een drieluik, ik zag niet de mogelijkheid om mijn artistieke signatuur toe te voegen. Door in mijn artistiek onderzoek het drieluik als de weergave van de ontmoeting te presenteren verbeeldde ik een portret voor de willekeurige beschouwer.

Attributen

Elise werkte mee aan dit drieluik en met behulp van attributen had zij invloed op het middelste beeld van het drieluik, door haar een keuze te bieden bleek dat ik maar slechts een deel van de regie overdroeg, terwijl ik haar de volledige regie wilde geven. Attributen dragen beperkt bij aan regieoverdracht, deze veranderden wel de interactie tijdens de ontmoeting.

De figurant

Roos werkte mee aan dit drieluik en voor het middelste beeld heeft Roos haar zelfportret verbeeld door mij als figurant. Zij kreeg alle regie na uitleg over mijn apparatuur om vervolgens haar zelfportret van mij te maken. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat ik de volledige regie verlies en er een nieuwe ontmoeting ontstaat. Daarnaast kom ik in de rol van educator terecht, mits ik het nodig acht om apparatuur uit leggen.

Het wisselen van de rollen

Hier heb ik met Marjolein van rol gewisseld. Ik maakte een portret van haar en zij van mij. Doordat wij allebei in de rol van kunstenaar terecht kwamen werd de ontmoeting gelijkwaardiger. Als educator legde ik mijn camera uit. Het tweeluik van de ontstane portretten zorgt voor een portret geschikt voor een willekeurige beschouwer.

vervolg vragen

  • Werken de gevonden hulpmiddelen ook bij participanten die geen kunst achtergrond hebben?
  • Kan ik participanten zonder kunst achtergrond vanuit mijn rol als educator meenemen in mijn ontmoetingskunst?
  • Wil ik mijn repertoire in zetten als educator?
  • Is mijn repertoire ook geschikt als instrument, om met behulp van portretfotografie communicatie te bevorderen, zoals in mijn doel gesteld bij mijn toelating?

Bibliografie

Abramovic, M. (1995). Marina Abramovic: Cleaning the House. Academy Editions.

Abramovic, M. (2008). Marina Abramovic: Kristine Stiles, Klaus Biesenbach, Chrissie Iles. Phaidon Press.

Heusen van, B. (2022|2023). Life Imagined: The Arts in Culture A & B. [Colleges]. University of Groningen.

Kaprow, A., & Kelley, J. (2003). Essays on the blurring of art and life (Expended Edition). University of California Press.

Pessoa, F. (2005). Brief aan Adolfo Casais Monteiro. Brieven 1921-1935. Arbeiderspers.

Rothko, M., & Rothko, C. (2004). The Artist’s Reality Philosophies of Art. Yale University Press.